این یک کازینو در کرک است

با آن، شما فکر می کنید که خرده فروشان هوشیار خواهند شد. در عوض، آنها از مشروبات الکلی سخت به کوکائین در گزینه‌های سهام با تاریخ بسیار کوتاه تغییر کرده‌اند. در اینجا نموداری از گلدمن ساکس آمده است که نشان می دهد 44 درصد از حجم SPX در سه ماهه سوم و چهارم (تا کنون) در گزینه هایی با کمتر از 24 ساعت تا انقضا بوده است.

در سال گذشته شاهد انفجارهای زیر بوده ایم:

  • NFT ها
  • سهام میم
  • رمزنگاری
  • سهام فناوری
چه اتفاقی برای سرمایه گذاری افتاد؟


منبع: https://www.forexlive.com/news/this-is-a-casino-on-crack-20221216/

امروز یک جادوگری چهارگانه است، بنابراین من را نسبت به قیمت گذاری شک می کند، اما یک داستان تصویری بزرگتر نیز در اینجا وجود دارد و پایان بدی دارد.