این هفته برای نشست وزرای دارایی گروه 20 و روسای بانک مرکزی شرکت می کند

از این موضوع آگاه باشید، احتمالاً بسیاری از سخنرانان رسمی در مورد مسائل مختلف مرتبط با بازار (اقتصاد جهانی، مقررات ارزهای دیجیتال و سایر موضوعات داغ) به رسانه ها برخورد خواهند کرد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/heads-up-for-the-meeting-of-g-20-finance-ministers-and-central-bank-governors-this-week-20230220/

نشست وزرای دارایی G20 و روسای بانک مرکزی (FMCBG) بین 24 تا 25 فوریه برنامه ریزی شده است.

  • در بنگالورو، هند برگزار خواهد شد.
  • جلسه G20 FMCBG با نشست معاونان مالی و بانک مرکزی G20 (FCBD) در 22 فوریه برگزار می شود.