اولین حراج جمهوری در حال انجام است. معامله قبل از بازگشایی بازارها مشاهده شد

به احتمال زیاد، سقوط بانک به بازارها اجازه می دهد تا به حرکت خود ادامه دهند، اما این خطر نیز وجود دارد که باعث ایجاد ترس در جای دیگر یا ایجاد مشکل در بانک دیگر شود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/first-republic-auction-underway-deal-seen-before-markets-reopen-20230429/

این گزارش می‌گوید که از مناقصه‌گران برای پیشنهادهای غیرالزام‌آور روز جمعه درخواست شد و در آخر هفته کتاب‌های FRC را مطالعه خواهند کرد.

بر اساس گزارش رویترز، FDIC ایالات متحده در آخر هفته حراج دارایی های First Republic Bank را برگزار می کند. تقریباً شش پیشنهاد برای دارایی ها وجود دارد، از جمله پیشنهادی از JPMorgan.

پیش از باز شدن بازارهای آسیایی انتظار می رود معامله ای انجام شود.

بخوانید:  SMA 200 روزه تا کنون دارای نزولی بوده است