انفجار در چند نقطه ایران گزارش شده است

در اینجا یک ویدیوی ادعایی از یک اعتصاب آمده است:
منبع: https://www.forexlive.com/news/explosions-reported-in-several-places-in-iran-20230129/

گزارش ها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی ایران برای بررسی حملات پهپادی تشکیل جلسه اضطراری داده است.

اخبار هنوز مبهم است اما گزارش هایی از انفجار در چندین نقطه ایران وجود دارد.

این کوچک به نظر می رسد و یک گزارش می گوید که آنها حملات هواپیماهای بدون سرنشین بودند که شکست خوردند، اما این یک توپ آتشین بسیار بزرگتر است: