انتقال: گزارش فنی آخر هفته فارکس (و بیشتر) برای هفته 9 ژانویه 2023


تغییرات زیادی از منظر بنیادی و فنی در حال انجام است. در این ویدیوی آخر هفته، گرگ میکالوفسکی از Forexlive، در گزارش فنی آخر هفته خود در فارکس در مورد گذارهایی که در اقتصاد، سیاست و در بازارها رخ می دهد صحبت می کند. . خودتان را برای درک پویایی بازی و اینکه چگونه می توانید در معاملات این هفته خود در این وضعیت انتقال سود ببرید، آماده کنید.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/transition-the-weekend-forex-technical-report-and-more-for-the-week-of-jan-9-2023-20230108/