انتظار می رود PBOC نرخ مرجع USD/CNY را 7.1375 تعیین کند – برآورد رویترز

نرخ مرجع PBOC CNY حدود ساعت 0115 GMT است.

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/pboc-is-expected-to-set-the-usdcny-reference-rate-at-71375-reuters-estimate-20221125/منبع: https://forexlive.com/centralbank/pboc-is-expected-to-set-the-usdcny-reference-rate-at-71375-reuters-estimate-20221125/