انتظار می رود PBOC نرخ مرجع USD/CNY را روی 6.9844 تعیین کند – برآورد رویترز

نرخ مرجع PBOC CNY حدود ساعت 0115 GMT است.

قبل از آن:

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/pboc-is-expected-to-set-the-usdcny-reference-rate-at-69844-reuters-estimate-20221216/

بخوانید:  سقوط یورو بر فشارهای تورمی توسط Investing.com افزوده است