انتظار می رود PBOC نرخ مرجع USD/CNY را روی 6.9133 تعیین کند – برآورد رویترز


نرخ مرجع PBOC CNY حدود ساعت 0115 GMT است.

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/pboc-is-expected-to-set-the-usdcny-reference-rate-at-69133-reuters-estimate-20230104/