انتظار می رود ضعف در زیر SMA 200 روزه باقی بماند


  • EUR/JPY مقداری کشش صعودی را افزایش می دهد و 138.00 را دوباره به دست می آورد.
  • هدف فوری در SMA 200 روزه (140.45) ظاهر می شود.

EUR/JPY موفق می شود چهار افت روزانه متوالی را پشت سر بگذارد و منطقه را فراتر از 138.00 رقم روز چهارشنبه پس بگیرد.

علیرغم جهش روزانه، کراس همچنان تحت فشار معامله می شود و درها برای بازدید احتمالی دیگری از باند 137.40/35 (3 ژانویه) باز است.

انتظار می رود چشم انداز EUR/JPY در حالی که کمتر از SMA 200 روزه است، امروز در 140.45 منفی باقی بماند.

نمودار روزانه EUR/JPY


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-jpy-price-analysis-weakness-expected-to-persist-below-the-200-day-sma-202301040945