انتظار تورم مصرف کننده 5 ساله UoM ایالات متحده: 3% (ژانویه) در مقابل 2.9%انتظار تورم مصرف کننده 5 ساله UoM ایالات متحده: 3% (ژانویه) در مقابل 2.9%


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-uom-5-year-consumer-inflation-expectation-3-january-vs-29-202301131500