انتظارات تورم مصرف کننده 5 ساله ایالات متحده آمریکا بدون تغییر در 2.9٪ در فوریه باقی مانده است.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-uom-5-year-consumer-inflation-expectation-remains-unchanged-at-29-in-february-202302101500