انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا (ژوئیه) 5.2% (قبل از 5.2%)

بیشتر در راه است

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/australia-consumer-inflation-expectations-july-52-prior-52-20230713/

نظرسنجی انتظارات تورمی موسسه ملبورن میانگین انتظارات مصرف کنندگان استرالیایی را برای رشد قیمت در 12 ماه آینده اندازه گیری می کند:

جولای با 5.2 درصد می آید

  • انتظار 5.1٪
  • قبل 5.2%
بخوانید:  آیا برای گزارش مشاغل استرالیا آماده هستید؟ این ویدیو را تماشا کنید و خواهید دید...