اقتصاد آلمان یک پوشش نقره ای در افق می بیند


پس از انتشار نظرسنجی کسب و کار IFO آلمانکلاوس وولرابه، اقتصاددان این مؤسسه، گفت: «اقتصاد آلمان یک خط نقره ای در افق می بیند.

نقل قول های اضافی

با داده های امروز IFO، احتمال رکود کاهش یافته است.

جو کسب و کار تقریباً در همه بخش ها بهبود می یابد.

50.7 درصد از کسب و کارها از تنگناهای زنجیره تأمین در دسامبر در مقابل 59.3 درصد در نوامبر شکایت داشتند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ifos-economist-german-economy-sees-a-silver-lining-on-the-horizon-202212190910