اعتماد نهایی مصرف کننده منطقه یورو در نوامبر -23.9 در مقابل -23.9 مقدماتی

این یک بهبود جزئی در روحیه اقتصادی منطقه یورو است که پیش از زمستان یک اتفاق خوشایند است. کاهش فشار تورم قطعا کمک کرده است و اگر در ماه‌های آینده هوای معتدل‌تری داشته باشیم، به خوش‌بینی کمک خواهد کرد. گفته می شود، حتی با وجود همه اینها، چشم انداز چالش برانگیز باقی می ماند و خطرات رکود همچنان ادامه دارد.


منبع: https://forexlive.com/news/eurozone-november-final-consumer-confidence-vs-239-prelim-20221129/

  • اعتماد اقتصادی 93.7 در مقابل 93.5 مورد انتظار است
  • قبل از 92.5; به 92.7 بازنگری شد
  • اطمینان صنعتی -2.0 در مقابل -0.5 مورد انتظار است
  • قبل -1.2
  • اطمینان خدمات 2.3 در مقابل 2.0 مورد انتظار است
  • قبل از 1.8; به 2.1 اصلاح شد
بخوانید:  دلار اندکی کاهش یافته است در انتظار اطلاعات CPI ایالات متحده