اعتماد نهایی مصرف کننده منطقه یورو در آوریل -17.5 در مقابل -17.5 مقدماتی

این با آنچه که از خوانش PMI دیدیم مطابقت دارد، به موجب آن احساسات بخش خدمات در حال افزایش است در حالی که احساسات بخش تولید رو به افول است. در تعادل، حداقل به ECB اجازه می دهد تا به موضع سیاست موجود خود پایبند بماند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/eurozone-april-final-consumer-confidence-175-vs-175-prelim-20230427/

  • اعتماد اقتصادی 99.3 در مقابل 99.9 مورد انتظار است
  • قبل از 99.3; به 99.2 بازبینی شد
  • اطمینان صنعتی -2.6 در مقابل 0.1 مورد انتظار است
  • قبل -0.2
  • اطمینان خدمات 10.5 در مقابل 9.4 مورد انتظار
  • قبل از 9.4
بخوانید:  ذخایر فارکس هند برای دومین هفته افزایش یافت و به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید