نظرسنجی تجاری ANZ NZ برای نوامبر 2022

اطمینان تجاری -57.1٪

چشم انداز فعالیت -13.7٪

بیشتر در راه است

اعداد زشت از نیوزلند.

نظرات ANZ به طور خلاصه:

  • شاخص های فعالیت کاهش یافت.
  • اهداف ساخت و ساز مسکونی مخفی شده است.
  • قصد استخدام برای اولین بار از اکتبر 2020 منفی بود.
  • تورم

بیشتر در مورد فشار تورم:

  • فشارهای تورمی همچنان شدید است اما به آرامی در حال کاهش است.
  • قصد قیمت گذاری 6 واحد کاهش یافت و به خالص 59 درصد از شرکت هایی که قصد داشتند قیمت های خود را در سه ماه آینده افزایش دهند – هنوز بسیار بالا بود، اما در ماه مارس به 80.5 درصد رسید. به طور مشابه، میانگین افزایش قیمتی که شرکت ها پیش بینی می کنند (3 میلیون بعدی) از 5.7 درصد در آوریل به 3.7 درصد کاهش یافته است. تاریخچه این مجموعه کوتاه تر از آن است که بدانیم این برای تورم CPI چه معنایی دارد.