اطلاعات بیشتر از کنفرانس خبری RBNZ: چرخه سفت شدن به بلوغ رسیده است، به پایان نزدیکتر از شروع

تا امروز در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند +75bp:

این نظرات با پیام‌های مختلط هم مرز هستند. این امر تأثیر افزایش نرخ‌ها را کاهش می‌دهد، که نه برای RBNZ و نه برای نیوزلندی‌هایی که نرخ‌های بالاتری دارند، یک تحول مثبت نخواهد بود.

اطلاعات بیشتر از کنفرانس مطبوعاتی:

  • در چرخه سفت شدن بالغ هستند، به پایان نزدیکتر از شروع
  • اما شوک های جدید همیشه وارد می شوند
  • ما مشتاقیم تا به نقطه امتیازی برسیم که بتوانیم مطمئن باشیم تورم

به روز رسانی NZD/USD:


منبع: https://forexlive.com/centralbank/more-from-the-rbnz-news-conference-tightening-cycle-mature-closer-to-end-than-beginning-20221123/