اطلاعات بیشتر از کنفرانس خبری RBNZ: چرخه سفت شدن به بلوغ رسیده است، به پایان نزدیکتر از شروع


تا امروز در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند +75bp:

اطلاعات بیشتر از کنفرانس مطبوعاتی:

  • در چرخه سفت شدن بالغ هستند، به پایان نزدیکتر از شروع
  • اما شوک های جدید همیشه وارد می شوند
  • ما مشتاقیم تا به نقطه امتیازی برسیم که بتوانیم مطمئن باشیم تورم

این نظرات با پیام‌های مختلط هم مرز هستند. این امر تأثیر افزایش نرخ‌ها را کاهش می‌دهد، که نه برای RBNZ و نه برای نیوزلندی‌هایی که نرخ‌های بالاتری دارند، یک تحول مثبت نخواهد بود.

به روز رسانی NZD/USD:


منبع: https://forexlive.com/centralbank/more-from-the-rbnz-news-conference-tightening-cycle-mature-closer-to-end-than-beginning-20221123/