اطلاعات بیشتر از لوگان فدرال رزرو در مورد چشم انداز رکود – ممکن است این بار متفاوت باشد

لوری لوگان رئیس شعبه بانک فدرال رزرو دالاس

  • دستیابی به ثبات قیمت مستلزم شل شدن بازار کار است که تا چه حد بسیار نامشخص است
  • اگر ببینیم نرخ بیکاری بالا می رود، از نظر تاریخی که با رکود همراه است، اما احتمالاً این بار متفاوت است
  • داده‌های بهتری در مورد تورم در iOS دیده‌ایم
  • مایلیم چیزهای بیشتری ببینیم تا ما را نسبت به تغییر در روند تورم مطمئن کند
  • همچنین می‌خواهم شاهد کاهش در بازار کار باشیم تا مطمئن شویم که روند تورم پایدار است.
  • روی شرایط مالی هم تمرکز دارم


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/more-from-feds-logan-on-recession-prospects-its-possible-its-different-this-time-20230118/

بخوانید:  EURUSD در نزدیکی بالاترین نرخ 6 ماهه معامله می شود و تصمیمات مربوط به نرخ را در پیش می گیرند