استرالیا: تولید ناخالص داخلی ارقام سالمی را در سه ماهه دوم – UOB منتشر کردمنبع: https://www.fxstreet.com/news/australia-gdp-printed-healthy-figures-in-q2-uob-202209080854منبع: https://www.fxstreet.com/news/australia-gdp-printed-healthy-figures-in-q2-uob-202209080854