ادغام در آستانه یک حرکت بالاتر – Scotiabank


EUR/USD از سطوح زیر 1.08 بازگشت. اقتصاددانان Scotiabank به ریسک های صعودی مداوم اشاره می کنند.

پشتیبانی در 1.07s بالایی بسیار قوی به نظر می رسد

یورو در هفته گذشته بارها با مقاومت ثابتی در 1.08s بالا مواجه شده است، اما زیان محدود باقی مانده است و نمودارهای کوتاه مدت همچنان حاکی از تثبیت (پرچم گاو نر) در آستانه یک صعود دیگر است.

سیگنال‌های شدت روند برای یورو در طیفی از بازه‌های زمانی به صورت صعودی همسو می‌شوند که باید این وضعیت را حفظ کند (یعنی ضررهای محدود یورو و ریسک‌های صعودی مداوم).

نمودارها حاکی از حمایت قاطع در نزول های جزئی به بالای 1.07 و فشار صعودی مداوم برای افزایش به سمت 1.1000/50 است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-consolidation-ahead-of-another-push-higher-scotiabank-202301191414