احساسات تجاری دسامبر بلژیک -13.6 در مقابل -16.6 قبل


  • قبل از -16.6 بود

این یک شاخص پیشرو است. این یکی از معدود نقاط داده منطقه یورو است که البته از پایه بسیار پایینی گرفته شده است.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/belgian-december-business-sentiment-136-vs-166-prior-20221223/