احساسات اولیه مصرف کننده میشیگان برای ماه جولای در اوج ساعت قرار است

احساسات اولیه مصرف کننده میشیگان برای ماه جولای در اوج ساعت منتشر می شود. انتظارات نشان می دهد:

  • احساسات مصرف کننده 65.5 در مقابل 64.4 ماه گذشته
  • شرایط در 70.4 در مقابل 69.0 ماه گذشته
  • انتظارات 61.8 در مقابل 61.5 ماه گذشته

انتظارات تورمی یک ساله در اردیبهشت ماه 4.2 درصد بود. کاهش قابل توجهی بود. برای تورم 5 ساله بعدی، در ماه گذشته از 3.10 درصد به 3.0 درصد کاهش یافت.


منبع: https://www.forexlive.com/news/michigan-consumer-preliminary-sentiment-for-july-due-at-the-top-of-the-hour-20230714/

تورم ماه گذشته:

  • انتظارات تورمی یک ساله 3.3 درصدی
  • انتظار تورم 5 ساله 3.0 درصدی
بخوانید:  کاهش نرخ غیرمنتظره PBOC ممکن است اولین بار در یک سری از سیاست ها برای تثبیت رشد در H2 باشد