احساسات اولیه دانشگاه میشیگان برای مارس 63.4 در مقابل 67.0 ماه گذشته


  • ماه قبل 67.0%
  • شاخص اولیه برای احساسات 63.4 در مقابل برآورد 67.0
  • شرایط فعلی 66.4 در مقابل برآورد 70.0
  • شاخص انتظارات 61.5 در مقابل برآورد 64.5
  • انتظارات تورمی یک ساله 3.8 درصد در مقابل 4.1 درصد در ماه گذشته. کمترین میزان از آوریل 2021
  • انتظارات تورمی پنج ساله 2.8 درصد در مقابل 2.9 درصد در ماه گذشته. کمترین مقدار از آوریل 2021

این مقاله توسط Greg Michalowski در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/university-of-michigan-sentiment-preliminary-for-march-634-versus-670-last-month-20230317/