آیا وقتی معامله می کنید ترس از موفقیت دارید؟

PS در اینجا لینک نحوه کنترل ترس از شکست در معاملات خود است ….


منبع: https://www.forexlive.com/Education/do-you-have-the-fear-of-success-when-you-trade-20220903/

اکثر معامله گران در مورد ترس از شکست می دانند، اما آیا شما در مورد ترس از موفقیت می دانید؟ در این ویدئو، گرگ میکالوفسکی ترس از موفقیت را توصیف می کند که معامله گران را خفه می کند و باعث می شود تا کارهایی را انجام دهند که هرگز برنامه ریزی نکرده بودند. چیست؟ چگونه می توانید آن را تسخیر کنید؟

بخوانید:  کانادا ژانویه IPPI 0.4% در مقابل -0.1% تخمین. سالانه 5.4% در مقابل 7.7% در ماه گذشته