آژانس بین المللی انرژی می گوید چین تقریباً نیمی از رشد تقاضای نفت در سال جاری را جبران خواهد کرد

  • تقاضای جهانی نفت امسال 2 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت
  • چین حدود 900 هزار بشکه در روز از رشد تقاضا را به خود اختصاص داده است
  • عرضه جهانی نفت تا 1 نیمه 2023 از تقاضا فراتر می رود
  • اما با بهبود تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا می تواند به سرعت به کسری تغییر کند
آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اضافه می‌کند که تولید محدود اوپک پلاس می‌تواند به معنای کسری عرضه به محض نزدیک شدن به نیمه دوم سال باشد و بهبود شرایط تقاضا نیز در این امر نقش داشته باشد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/iea-says-china-to-make-up-for-nearly-half-of-this-years-oil-demand-growth-20230215/منبع: https://www.forexlive.com/news/iea-says-china-to-make-up-for-nearly-half-of-this-years-oil-demand-growth-20230215/