آمارهای تورم تاخیری ژانویه آلمان امروز منتشر خواهد شد – به طور ناگهانی بالاتر

اعداد در سمت راست ترین ستون، نتیجه «قبل» (در صورت مورد، ماه/سه ماهه قبل) هستند. عدد در ستون کنار آن، جایی که یک عدد وجود دارد، میانه اجماع مورد انتظار است.

زمان در سمت چپ ترین ستون GMT است.

تورم بالاتر بانک مرکزی اروپا را با افزایش 50 واحدی دیگر نرخ بهره در نشست بعدی که در 16 مارس برگزار می شود، ادامه خواهد داد:


منبع: https://www.forexlive.com/news/germanys-delayed-january-inflation-data-will-be-published-today-ballooning-higher-20230208/

داده های شاخص قیمت مصرف کننده آلمان برای ژانویه (مقدماتی) در 31 ژانویه قرار داشت. اداره آمار کشور Destatis گفت که به دلیل مشکل پردازش داده های فنی به تعویق افتاد

این عکس فوری از تقویم داده های اقتصادی ForexLive، اینجا به آن دسترسی داشته باشید.

در عوض، امروز در ساعت 07:00 GMT، 0200 به وقت شرقی ایالات متحده ارائه می شود: