آلمان ژانویه ZEW بررسی شرایط فعلی -58.6 در مقابل -58.0 مورد انتظار است

  • قبل -61.4
  • Outlook 16.9 در مقابل -15.0 مورد انتظار است
  • قبل -23.3

داده های برجسته در این گزارش این است که چشم انداز اقتصاد آلمان به شدت بهبود یافته و به محدوده مثبت رسیده است – اولین بار از فوریه سال گذشته. این امر پس از زمستانی کمتر سخت (کمک به وضعیت انرژی) و از آنجایی که فشارهای تورمی در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد، اتفاق می‌افتد که دلیلی برای خوش‌بینی اقتصادی است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/germany-january-zew-survey-current-conditions-586-vs-580-expected-20230117/منبع: https://www.forexlive.com/news/germany-january-zew-survey-current-conditions-586-vs-580-expected-20230117/