آلمان جولای آیفو شاخص فضای کسب و کار 88.6 در مقابل 90.2 مورد انتظار است

  • قبل از 92.3; به 92.2 بازنگری شد
  • شرایط فعلی 97.7 در مقابل 98.0 مورد انتظار است
  • قبل از 99.3; به 99.4 بازبینی شد
  • انتظارات 80.3 در مقابل 83.0 مورد انتظار
  • قبل از 85.8; به 85.5 بازبینی شد
این پایین ترین میزان از ژوئن 2020 است زیرا احساسات تجاری و اقتصادی آلمان همچنان رو به وخامت است. خوانش انتظارات نیز بیشتر کاهش یافت و بر دورنمای وخیم ماه های آینده تاکید کرد. افزایش قیمت‌ها و نگرانی‌ها در مورد انرژی/گاز مطمئناً مشکلاتی را در بزرگترین اقتصاد اروپا ایجاد می‌کند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/germany-july-ifo-business-climate-index-886-vs-902-expected-20220725/