آلمان اوت آیفو شاخص فضای کسب و کار 88.5 در مقابل 86.8 مورد انتظار است

خوانش تیتر یک ضرب و شتم در برآوردها است، اما همچنان نسبت به ماه ژوئیه ملایم تر است. شرایط فعلی و شاخص‌های چشم‌انداز نیز همین‌طور است. به طور خلاصه، نشان می دهد که احساسات کلی کسب و کار ملایم است، اما به نظر می رسد یک مورد دیگر از آن باشد می توانست بدترشود با ادامه روند ضعیف شدن شرایط اقتصادی در ماه های زمستان.


منبع: https://www.forexlive.com/news/germany-august-ifo-business-climate-index-885-vs-868-expected-20220825/

  • قبل از 88.6; به 88.7 بازبینی شد
  • شرایط فعلی 97.5 در مقابل 96.0 مورد انتظار است
  • قبل از 97.7
  • Outlook 80.3 در مقابل 79.0 مورد انتظار است
  • قبل از 80.3; به 80.4 بازبینی شد