آتی طلا: بازگشت اضافی روی کارت هامنبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-futures-extra-rebound-on-the-cards-202304190617

بخوانید:  موقعیت خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده از -237.6 هزار دلار قبلی به -231.9 هزار دلار افزایش یافت.